DONEM 6 EĞITIME ARA VERILMESI HAKKINDA

 

Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 13 Mart 2020 tarihli toplantısında "intörnlük" eğitimine ara verilmesine karar verilmiştir. Aynı toplantıda Tıp Fakültesindeki intörnlerin gerektiğinde gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversite/dekanlıkça uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilmesine izin verilmiştir. 

YÖK kararına göre tüm 6.sınıf öğrencilerimiz 16 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren 3 hafta süreyle eğitimlerine ara vereceklerdir. Eğitime ara verildiğinde tüm sınıflarda olduğu gibi 3 haftanın sonunda intörnlük kaldığı yerden, aynı bölümde devam edecektir. Bu durum öğrencilerimizin 12 aylık rotasyonlarının planlanandan 3 hafta gecikmeli olarak tamamlanması sonucunu doğuracaktır. Enfeksiyonunun ülkemizdeki seyrine göre 3 haftanın sonunda, eğitime verilen aranın uzatılma ihtimali bulunduğu da unutulmamalıdır. 

Hastanemizde görev yapan 6.sınıf öğrencilerimiz kendileri talep ettikleri taktirde bulundukları birimlerde rotasyonlarına devam edebileceklerdir. Verilen 3 haftalık arayı kullanmak istemeyen intörnler "Aile Sağlığı Merkezleri", "İl Halk Sağlığı Müdürlüğü"ndeki rotasyonları ile alan gezileri, saha uygulamalarına devam edecekler, hastanemizdeki polikliniklerde ve Acil Servis'te sağlık hizmeti vermeye devam edeceklerdir. Bu sürede hastane yataklı servislerinde "Resmi Tatil" günlerinde uygulanan nöbet düzenine geçilecek, hafta içi mesai saatlerinde de "nöbetlerde görev alan minimum sayıda intörn" görev yapacak, servis nöbeti şiftleri "08:00-16:00" ve "16:00-08:00" olarak düzenlenecektir. Nöbetçi intörnler, nöbet öncesi ve sonrası 8 saat izinli sayılacaktır. Acil Servis ve Polikliniklerde kaçar intörn hekimin görev alacağı, hizmeti aksatmayacak şekilde Anabilim Dallarınca kendi hasta profili ve iş yüküne göre düzenlenecektir. Görev yapan intörnlerden beklenen, hasta değerlendirme ve yönetme süreçlerine (hasta hazırlama, öykü, muayene, tetkik istemi, kan alma, damar yolu açma, tetkik sonucu yorumlama, tanıya katkı, tedavi düzenleme, vb) katılmaları, yardımcı sağlık personelinin görevlerini (hasta taşıma, tetkik örneği taşıma, vb.) büyük bir zorunluluk oluşmadıkça üstlenmemeleridir. Bu 3 haftalık dönemde Halk Sağlığı, Tıp Hukuku, Adli Tıp dahil tüm bölümlerde kapalı ortamlarda (dersliklerde) yapılan intörn dersleri ile her türlü panel, söyleşi, vb. iptal edilmiştir. Eğitimine ara vermeyip görevine devam edecek arkadaşlarımızın imzalı isim listelerini bölüme göre ayırarak 16 Mart 2020 pazartesi sabahı öğrenci işlerine ulaştırması gerekmektedir.  

Bu dönemde hastane ve dışındaki polikliniklerde görev yapan intörnlerimizin hasta muayene ederken cerrahi maske takmaları, her hasta muayenesinden önce ve sonra sabunla el yıkamaları, genel hijyen kurallarına kati uyum göstermeleri gerekmektedir. 

Hepinize sağlıklı ve başarılı günler dileriz, 

DEKANLIK 

 Tasarım ve Uygulama : Mustafa Çemberci © 2009