2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA MEZUN OLMA DURUMUNDA Kİ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 Üniversitemizden mezun olacak öğrencilerle; daha sonraki yıllarda iletişim ve işbirliği sağlamak, mezunlarımızı bir araya getiren etkinlikler düzenlemek, mezunlarımızla ilgili veriler toplamak, analiz etmek ve değerlendirmek, mezunların Üniversitemizle arasındaki bağları geliştirerek kurumsal hale getirmek amacıyla oluşturulan OMÜ Mezun Bilgi Sistemine, mezun olma durumundaki öğrencilerimizin güncel bilgi girişleri ile sisteme üye olmaları, Üniversitemiz "Kalite Yönetim Sistemi" ç a l ı ş m a l a r ı v e Y ü k s e k Ö ğ r e t i m K u r u l u "Ü n i v e r s i t e İ z l e m e v e Değerlendirme Kriterleri" açısından önem taşımaktadır.

   

Bu kapsamda; mezunlarımızla etkili iletişim kurabilmemiz için, 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde mezun olma durumundaki öğrenciler ; diplomasını almak için, mezun bilgi sistemine https://mbs.omu.edu.tr/ üye olduktan sonra sistemden üye olduğuna dair "P1.3.FR.0058-OMÜ Mezun Bilgi Sistemi Üyelik Formu" çıktısını,  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir

 

 *Mezun bilgi sistemine üye olma sorunu yaşayanlar, ekte sunulan (OMÜ Mezun Bilgi Sistemi Üyelik Bilgi Formu) formunu doldurularak (mezunlar@omu.edu.tr) e-posta adresine göndermeleri, üyelikleri ile ilgili gerekli işlemler yapılarak kendileri bilgilendirilecektir.

 

 

 Tasarım ve Uygulama : Mustafa Çemberci © 2009